PÉROVNA Hostivař s.r.o. má zaveden a certifikován (společností TÜV CERT - certifikační místo TÜV Management Service GmbH) systém řízení jakosti podle EN ISO 9001 / 2008 a dle VDA 6.1.

Vstupní kontrola

Pracoviště technické kontroly provádějí vstupní kontrolu veškerého základního materiálu. Kontrolovány jsou především rozměry, pevnost materiálu a v případě nutnosti je proveden i metalografický rozbor. Pro výrobu dynamicky namáhaných pružin se v pulsační laboratoři ověřuje trvalá mez pevnosti materiálu ještě před jeho uvolněním do seriové výroby.

Vstupní kontrolou prochází rovněž veškerý pomocný materiál.

Kontrola v průběhu výroby

V průběhu výroby se provádí sběr dat u operací navíjení a broušení, který slouží ke statistické regulaci výrobního procesu. Samozřejmostí je i mezioperační kontrola.

Výstupní kontrola

Po ukončení výroby prochází všechny výrobky výstupní kontrolou, kde se kontrolují požadované technické parametry pružin, vyhotovují se atesty a kompletuje se veškerá průvodní dokumentace - protokoly jakosti.

Kvalita výroby, zkušený kolektiv zaměstnanců, moderní vybavení a tradice řadí PÉROVNU Hostivař s.r.o. na přední místo
mezi výrobci pružin v České republice a dodavatele, který se uplatňuje i v zahraničí.

Zkušební a měřící zařízení

Pro ověření kvalitativních parametrů pružin jsou k dispozici následující zařízení špičkových výrobců:

  • PROBAT
  • BÖHM (siloměry a torziometry)
  • VEB (trhací stroje)
  • REICHERTER (pulsační zařízení)
  • REICHERT-JUNG (metalografický mikroskop).