Tažné pružiny
Tažné pružiny 1
Tažné pružiny 2
Tažné pružiny 4
Tažné pružiny 5

Tažné pružiny jsou šroubovité válcové pružiny, obvykle bez vůle mezi závity, způsobilé přijímat vnější síly působící v ose pružiny směrem od sebe. V převážné většině se jedná o pružiny zatěžované staticky nebo tažné pružiny zatěžované mírně proměnlivou provozní silou. V případě, že by tažné pružiny měly být namáhány kmitavě s předpruženým stavem nebo rázovými silami je třeba volit takové konstrukční uspořádání, kde by se místo tažných pružin použily pružiny tlačné.

Tažné pružiny - typy ok

  • obyčejné
  • vehnuté
  • půloka
  • oka háková
  • oka specielní

Pokud tažné pružiny mají závěsná oka, rovná se celkový počet závitů počtu závitů činných. Tažné pružiny mohou být vyráběny také bez ok a oka jsou pak nahrazována různými koncovkami dle způsobu uchycení pružiny.

Tažné pružiny jsou vyráběny ze všech typů pružinových drátů od 0,1 do 13 mm.

Tažné pružiny na míru

V případné objednávky je nutné uvést následující specifikaci:

d x D1 x LZ x Z kde… 

d = průměr drátu
D1 = vnější ⌀ pružiny
LZ = závěsná délka pružiny
Z = celkový počet závitů

Dále je při objednávce výroby pružin třeba specifikovat typ oka nebo způsob závěsu a požadavek předpětí. Nespecifikované parametry se volí dle příslušné normy