Výrobce pružin Pérovna Hostivař Praha vyrábí vinuté a tvarové pružiny tvářené za studena - pružiny tlačné, tažné pružiny, tvarové, zkrutné pružiny a pružiny hřídelového těsnění (gufera) ze všech typů pružinových drátů kruhového průřezu od průměru 0,1 mm do průměru 13 mm.

Výrobce pružin - historie

Takto vypadala naše hostorie:

  • Pérovna Hostivař byla jako výrobce pružin založena v roce 1935 panem Viktorem Röhrlem. Od založení firmy až dosud jsou vyráběny vinuté a tvarové pružiny tvářené za studena.
  • V roce 1948 byla Pérovna Hostivař znárodněna.
  • Po znárodnění došlo k rozšíření a podpoře výroby tak, že v roce 1966 byla prakticky monopolním výrobcem pružin tvářených za studena v tehdejším Československu.
  • V roce 1994 byla společnost privatizována, majitelem se stal syn zakladatele společnosti.
  • K 1. lednu 2004 se majitelem PÉROVNY s.r.o. stal ing. Václav Závacký.

PÉROVNA Hostivař s.r.o. je členem Sdružení automobilového průmyslu ČR a Svazu českých a slovenských výrobců pružin.

Filosofie společnosti

Kvalitním plněním požadavků zákazníků zajišťovat optimální výši zisku potřebnou pro dlouhodobý technicko-ekonomický rozvoj společnosti a trvalou spokojenost jejích zaměstnanců.

Zaměření produkce

Složení zákaznického portfolia dle oborů:
Výrobce pružin

Rozložení výroby pro tuzemsko/export:
Výrobce pružin export

 

Výrobce pružin - výzkum a vývoj

Jako výrobce pružin PÉROVNA Hostivař s.r.o.. disponuje vlastním vývojovým týmem, který při výzkumu a vývoji strojního zařízení a zavádění nových technologií spolupracuje s dalšími vývojovými pracovišti.

Dle podkladů zákazníka, obsahujících údaje o funkci pružiny, účelu použití a základní rozměry jsme schopni navrhnout optimální konstrukci pružiny.

Poradenská služba a spolupráce na vývoji pružin našich zákazníků je jednou z předností firmy.

V rámci služeb zákazníkům, i jiným zájemcům, provádíme zkoušky (bez akreditace):

  • pulzační
  • tvrdosti
  • pevnosti v tahu
  • defektoskopické magnetické práškové (Deutroflux)
  • měření pružin dle jednotlivých identifikátorů