Zkrutné pružiny
Zkrutné pružiny 1
Zkrutné pružiny 2
Zkrutné pružiny 3
zkrutné pružiny 4

Šroubovité zkrutné pružiny (torzní) mají v podstatě stejný tvar jako šroubovité tlačné pružiny nebo tažné pružiny pouze s tou výjimkou, že jejich zakončení je provedeno takovým způsobem, aby pružiny mohly být zatíženy krutem kolem osy závitu. Torzní pružiny zachycují vnější silovou dvojici působící v rovině kolmé k ose vinutí pružiny.

Závity zkrutné pružiny mění při deformaci svůj průměr a v důsledku této změny vznikne při deformaci také změna délky činné části pružiny. Minimální počet závitů u zkrutné pružiny je 1,5. Zkrutné pružiny namáhané stálou silou nebo jen mírně proměnlivou silovou dvojicí se konstruují se závity k sobě přiléhajícími. Kmitavě namáhané zkrutné pružiny se konstruují s vůlí mezi závity. 

Zkrutné pružiny - jak je konstruovat

Obecně se doporučuje konstruovat torzní pružiny tak, aby při přijímání energie se svinovaly a při jejím vydávání se rozvinovaly. Vzhledem ke způsobu namáhání takovýchto pružin je primárním napětím napětí v ohybu oproti šroubovitým tlačným nebo tažným pružinám, kde je primární napětí v krutu.

Zkrutné pružiny jsou vyráběny ze všech typů pružinových 0,1 do 13 mm. Výroba pružin se u nás provádí i na zakázku.

Zkrutné pružiny jsou specifikovány následujícími parametry:

D x D1 x LZ kde… 

  d = průměr drátu
D1 = vnější průměr pružiny
LZ = délka části tvořená závity ve volném stavu

Dále je třeba specifikovat úhel, délku a tvar ramen, popřípadě požadované momenty síly vyvinuté pružinou. Nespecifikované parametry se volí dle příslušné normy.